24 uur
geopend

Parking
De Hoofdstad

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP PARKING DE HOOFDSTAD Gevestigd 1017 KK Amsterdam,Prinsengracht 542 Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam onder nummer 5539